BYD Battery Box Premium HVS/HVM

NOWA GENERACJA GROMADZENIA ENERGII Z FUNKCJĄ TRÓJFAZOWEGO PRĄDU AWARYJNEGO
W przypadku wysokonapięciowych wariantów urządzenia BYD Battery-Box Premium Line rozróżnia się między mniejszym HVS i większym HVM. Pojemności łączonych akumulatorów mieszczą się w przedziale 5,1–10,2 kWh (HVS) oraz 8,3–22,1 kWh (HVM). Dzięki BYD Battery-Box Premium HVS/HVM możemy oferować prawdziwe zasilanie prądem awaryjnym. W przypadku konieczności zasilania prądem awaryjnym można też korzystać z odbiorników zasilanych prądem trójfazowym.
Battery-Box Premium HVS/HVM, bazuje na technologii litowo-fosforanowo-żelazowej — jednej z najbezpieczniejszych technologii gromadzenia energii. Akumulator ma budowę modułową i można zwiększać jego pojemność w krokach co 2,6 kWh (HVS) lub 2,8 kWh (HVM). Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, by powiększyć jego pojemność po zakupie. Proces instalacji i uruchomienia można przeprowadzić szybko i łatwo dzięki mocowaniu do podłoża.
Połączenie BYD Battery-Box Premium HVS/HVM z innymi sektorami, takimi jak ogrzewanie i e-mobilność, pozwala uzyskać wysoki stopień zużycia na potrzeby własne i autarkii. Prowadzi to do maksymalnej niezależności w mikroinstalacjach.