NASZA OFERTA

Zajmujemy się projektowaniem, montażem oraz sprzedażą instalacji fotowoltaicznych.

FALOWNIKI

Falowniki nazywane też inwerterami to urządzenia które przekształcają energię elektryczną wytwarzaną przez moduły fotowoltaiczne o stałym napięciu DC w energię elektryczną o napięciu przemiennym AC i stałych parametrach zgodnych z parametrami sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V i częstotliwości 50Hz.

SPRAWDŹ OFERTĘ

OPTYMALIZATORY

Optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne montowane przy modułach fotowoltaicznych, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu. Dzięki optymalizatorom zacieniony moduł fotowoltaiczny nie obniża wydajności całego obwodu.

SPRAWDŹ OFERTĘ

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Moduły fotowoltaiczne – to podstawowe elementy elektrowni słonecznej. Umożliwiają one wytworzenie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Produkują energię w postaci prądu stałego. Składają się one z połączonych ze sobą szeregowo ogniw słonecznych, znajdujących się w solidnej obudowie, pokrytej szkłem hartowanym odpornym na warunki atmosferyczne.

SPRAWDŹ OFERTĘ

MAGAZYN ENERGII

Magazyn Energii umożliwia przechowywanie energii wyprodukowanej przez Twoją instalację fotowoltaiczną oraz bezpieczne i nieprzerwane zasilanie domu w przypadku awarii sieci energetycznej.

SPRAWDŹ OFERTĘ

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jak energia elektryczna ze słońca trafia do naszych gniazdek?

Prąd powstały w modułach zostaje przekazany do falownika, którego zadaniem jest przekształcenie go na prąd zmienny cechujący się parametrami zgodnymi z tymi, które posiadają nasze domowe gniazdka. Ponadto, falownik dokonuje kontroli pracy naszej mikroelektrowni. Oznacza to, iż na bieżąco dopasowuje on parametry generowanego prądu do parametrów domowej sieci, a także ulega wyłączeniu w momencie wykrycia jakiejkolwiek awarii. Monitoruje on także wszelkie parametry, które mogą być dla nas użyteczne do analizy działania fotowoltaiki.

2. Co dzieje się z niewykorzystaną energią?

Licznik dwukierunkowy dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu tzn. zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci energetycznej. Może się bowiem zdarzyć, iż energii wytworzonej przez naszą mikroelektrownię będzie za dużo lub za mało w stosunku do naszego zapotrzebowania. W pierwszym przypadku nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej, a my możemy odebrać 80% wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane z systemem opustów dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na użytek własny. Dla instalacji, których moc nie przekracza 10kWp obowiązuje stosunek 1:0,8 w ramach systemu opustu, co oznacza, że za 1kWh oddaną do sieci właściciel mikroelektrowni może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp rozliczamy się w stosunku 1:0,7 - oddana przez nas 1 kWh pozwala nam na odbiór 0,7 kWh. W sytuacji, gdy istniejącego zapotrzebowania nie uda nam się całkowicie pokryć wykorzystując wcześniej wytworzoną i odebraną przez nas energię, pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1:1.

3. Czy panele fotowoltaiczne działają jedynie w słoneczne dni?

Nie, to nie jest prawda. Obecnie produkowane panele działają od świtu do zmierzchu. W pochmurne dni wykorzystują promienie rozproszone, co sprawia, że mogą działać bez względu na pogodę, wyprodukują tylko mniej energii. W takiej sytuacji pogodowej najlepiej radzą sobie panele cienkowarstwowe, a najgorzej – polikrystaliczne.

4. W jakim kierunku/stronie świata powinien być zwrócony system PV?

Dla polskich szerokości geograficznych powinna to być orientacja południowa. Odchylenie od kierunku południowego na wschód lub zachód rzędu 45 stopni zmniejszy wydajność o około 5 proc.

5. Od czego zależy cena instalacji fotowoltaicznej?

Na cenę instalacji składają się następujące czynniki: - Rodzaj ogniw fotowoltaicznych (monokrystaliczne, polikrystaliczne albo cienkowarstwowe), - Moc / wielkość fotowoltaiki, - Typ instalacji (na gruncie czy na dachu), - Efektywność, czyli skuteczność z jaką instalacja zamienia energię słoneczną na prąd

6. Czym różni się fotowoltaika od kolektorów słonecznych?

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną. Kolektory zamieniają moc promieni słonecznych na energię cieplną. Kolektory i panele różnią się oczywiście budową. Łączy je przyjazność dla środowiska, jednak fotowoltaika ma zdecydowanie szersze zastosowanie.